Przebudowa drogi gminnej – ul. Ewy Szelburg – Zarembiny w Nałęczowie

Informujemy mieszkańców oraz osoby korzystające z przejazdu ulicą  Ewy Szelburg-Zarembiny w Nałęczowie o możliwych utrudnieniach związanych rozpoczęciem procesu inwestycyjnego w zakresie: Przebudowa drogi gminnej – ul. Ewy Szelburg – Zarembiny od km 0+008,92 do km 0+220,90 w Nałęczowie. Inwestycja polega na przebudowie jezdni, chodników i budowie nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Prace budowlane będą […]