Projekt “Mikro innowacje- makro korzyści”

Szanowni Państwo!   „Mikro innowacje – makro korzyści” – do 100 tys. zł na innowacje społeczne z pogranicza edukacji i zatrudnienia – aktualności:     ZAMOŚĆ i HRUBIESZÓW – KOLEJNE SPOTKANIA INFORMACYJNO – WARSZTATOWE DLA INNOWATORÓW Zainteresowanych ofertą grantów na innowacje społeczne z pogranicza edukacji i zatrudnienia zapraszamy na otwarte spotkania  informacyjno – warsztatowe: 7 […]

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy Jakości Produktów Rolnych i Środków Spożywczych”.

Szanowni Państwo, w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości żywności” informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie organizuje bezpłatne szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosków  o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy Jakości Produktów Rolnych i Środków Spożywczych”.  Szkolenia […]

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP informuje o naborze do projektu “Od szkolenia do zatrudnienia”

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” Wsparciem zostanie objęta młodzież pochodząca ze środowisk zmarginalizowanych, patologicznych, która wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych wymaga profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji […]

Konkurs EKO HESTIA SPA

                                                                                  Sopot, 16.10.2017 II edycja konkursu EKO HESTIA SPA rozstrzygnięta! Zwycięzca z województwa świętokrzyskiego, nagrody specjalne dla gmin z Małopolski. W II edycji Konkursu, zdaniem kapituły, najlepszy projekt zgłosiło Busko-Zdrój. Uzdrowisko otrzyma 100 000 złotych na realizację projektów związanych z ochroną środowiska. W ramach EKO HESTIA SPA nagradzane są najciekawsze inicjatywy proekologiczne w polskich uzdrowiskach. […]

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”- bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie “Twój Biznes na Lubelszczyźnie” Nabór rozpoczynamy od 16.10.2017r.do 31.10.2017r Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do […]

Przebudowa drogi gminnej – ul. Ewy Szelburg – Zarembiny w Nałęczowie

Informujemy mieszkańców oraz osoby korzystające z przejazdu ulicą  Ewy Szelburg-Zarembiny w Nałęczowie o możliwych utrudnieniach związanych rozpoczęciem procesu inwestycyjnego w zakresie: Przebudowa drogi gminnej – ul. Ewy Szelburg – Zarembiny od km 0+008,92 do km 0+220,90 w Nałęczowie. Inwestycja polega na przebudowie jezdni, chodników i budowie nowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Prace budowlane będą […]