WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach prowadzi rekrutację ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej.  Wojska Obrony Terytorialnej są odrębnym rodzajem Sił Zbrojnych RP i w znaczący sposób zwiększają krajowy potencjał obronny. Są one lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Polski. Ich misją będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Żołnierz […]