Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza studentów kierunków pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, animator czasu wolnego do odbycia praktyk/wolontariatu w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza studentów kierunków pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, animator czasu wolnego do odbycia praktyk/wolontariatu w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie. Zakres zadań dla praktykanta/wolontariusza: Pomoc wychowawcom w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, wyrównywanie braków edukacyjnych, pomoc w organizacji […]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zatrudni wychowawcę / pedagoga w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zatrudni wychowawcę / pedagoga w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie. Proponowana forma zatrudnienia: umowa zlecenie Okres zatrudnienia: lipiec – sierpień 2017r. z możliwością przedłużenia   Wymagania niezbędne: Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, nauki o rodzinie lub psychologia; Kandydat nie jest i nie był pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz […]

„Lubelska Akademia Cyfrowego Seniora”

Informacje o projekcie „Lubelska Akademia Cyfrowego Seniora”: O Altkom Akademii: To największa w kraju, polska firma szkoleniowa, specjalizująca się  szkoleniach biznesowych oraz informatycznych. Mamy siedziby w większych polskich miastach. Nasz lubelski oddział mieści się na ul. Szeligowskiego 6. Altkom ma własną Fundację zajmującą się edukacją i prowadząca działalność charytatywną.  Partnerstwo ze Związkiem: w Gminach szkolić […]

Obwieszczenie Burmistrza Nałęczowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II – Nałęczów

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów PP.6721-II.32.2016.17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II – Nałęczów   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej […]

Obwieszczenie Burmistrza Nałęczowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów PP.6721-I.36.2016.17 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej […]

Zapraszamy do udziału w akcji zbierania pamiątek historycznych “Małe Wielkie Historie”

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!   Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski do Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec. […]

Świetlica Środowiskowa zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat na zajęcia wakacyjne!!

Szanowni Państwo       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat na zajęcia wakacyjne prowadzone przez Świetlicę Środowiskową „Dziecięca Alternatywa”, mieszczącej się przy ul. Głębocznica 23a, 24-150 Nałęczów. Zapewniamy podopiecznym profesjonalną opiekę pedagogiczną, wychowawczą oraz psychologiczną. Oferujemy dzieciom i młodzieży chcącym aktywnie spędzić wakacyjny czas wsparcie w […]

Projekt “POWER OF NEET”

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt “POWER OF NEET”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla […]