Informacja o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych

W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych na terenie Gminy Nałęczów, informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych. Wypełniając oświadczenie należy zwrócić uwagę, aby powierzchnie upraw w gospodarstwie rolnym był zgodne z powierzchniami zgłoszonymi do dopłat bezpośrednich. Oświadczenia do pobrania: Oświadczenie rolnika-produkcja zwierzęca Oświadczenie rolnika-uprawy       Photo credit: akimela via […]