“Szansa na aktywizację”

Szanowni Państwo, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt “Szansa na aktywizację”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla bezrobotnych kobiet, będących rolniczkami i domowniczkami rolników z obszaru województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do kobiet z terenu woj. lubelskiego spełniających łącznie poniższe warunki: – będących w wieku 30 lat i więcej; – będących rolniczkami lub domowniczkami rolników […]

Projekt Dotacyjny Stowarzyszenia Lubelski Ośrodek Samopomocy “Czas na działanie! Czas na własną firmę!”

Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu „Czas na działanie! Czas na własną firmę!” realizowanego wspólnie z Gamma Projekt umożliwia nieaktywnym zawodowo kobietom po 30 roku życia z województwa lubelskiego pozyskanie wsparcia finansowego łącznie do 45 500 zł na uruchomienie własnej firmy. W ramach projektu każda z 75 zakwalifikowanych uczestniczek otrzyma jednorazową dotację w wysokości do 23 300 zł oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania […]