Projekt Instalator Urządzeń Energii Odnawialnej

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie pracy na terenie województwa lubelskiego w wieku 30+, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym. Zapewniamy: – stypendium szkoleniowe – stypendium stażowe 1750 zł netto – zwrot kosztów dojazdu – pokrycie kosztów egzaminu na Uprawnienia Elektryczne oraz Egzaminu zawodowego na Instalatora OZE w Urzędzie Dozoru Technicznego – serwis kawowy […]