Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach ws. wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz.722),  które uchyla w całości rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z […]