Informacja o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych

W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych na terenie Gminy Nałęczów, informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach rolnych. Wypełniając oświadczenie należy zwrócić uwagę, aby powierzchnie upraw w gospodarstwie rolnym był zgodne z powierzchniami zgłoszonymi do dopłat bezpośrednich. Oświadczenia do pobrania: Oświadczenie rolnika-produkcja zwierzęca Oświadczenie rolnika-uprawy       Photo credit: akimela via […]

“Szansa na aktywizację”

Szanowni Państwo, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt “Szansa na aktywizację”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla bezrobotnych kobiet, będących rolniczkami i domowniczkami rolników z obszaru województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do kobiet z terenu woj. lubelskiego spełniających łącznie poniższe warunki: – będących w wieku 30 lat i więcej; – będących rolniczkami lub domowniczkami rolników […]

Projekt Dotacyjny Stowarzyszenia Lubelski Ośrodek Samopomocy “Czas na działanie! Czas na własną firmę!”

Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu „Czas na działanie! Czas na własną firmę!” realizowanego wspólnie z Gamma Projekt umożliwia nieaktywnym zawodowo kobietom po 30 roku życia z województwa lubelskiego pozyskanie wsparcia finansowego łącznie do 45 500 zł na uruchomienie własnej firmy. W ramach projektu każda z 75 zakwalifikowanych uczestniczek otrzyma jednorazową dotację w wysokości do 23 300 zł oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania […]

Projekt Instalator Urządzeń Energii Odnawialnej

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie pracy na terenie województwa lubelskiego w wieku 30+, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym. Zapewniamy: – stypendium szkoleniowe – stypendium stażowe 1750 zł netto – zwrot kosztów dojazdu – pokrycie kosztów egzaminu na Uprawnienia Elektryczne oraz Egzaminu zawodowego na Instalatora OZE w Urzędzie Dozoru Technicznego – serwis kawowy […]