Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Nałęczów, dn. 27.03.2017 r. OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Nałęczowie informuje, że w związku z ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w następującym zakresie: I.            kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i […]